Zákon jednoty

Zákonem jednoty aneb zákon jednoho boha

Zákonem jednoty rozumějme něco jako konceptuálně zformulovaná, SYSTÉMOVÁ PRAVIDLA HRY, kterými zakladatelé/tvůrci kristovských vesmírů známí jako (skuteční) vzestoupení mistři YANAS, vyjádřili vlastní, intrinsické-niterné zákonitosti, na kterých fungují kristovské vesmíry. Také by se dalo říct, že zákon jednoty odráží primární božský řád, řídící vzájemné vztahy mezi všemi věcmi a účinkujícími v těchto vesmírech. Podstatou těchto vztahů jsou koncepty jako bezpodmínečná láska, kauzální/zrcadlová spravedlnost, mírové vzájemné soužití a nápomocnost mezi všemi rasami. 

Všechny manifestované bytosti a životní rekvizity včetně samotných vesmírů jsou jen různými tvářemi či formami jednoho a téhož zdroje/stvořitele/boha. Jde o to osobně rozpoznat, že existuje pouze jedno jediné vědomí, boží vědomí a vše ostatní jsou pouze lokálně žijící, algorytmicky strukturované a hierarchizované, mnohotvárné výrazy či projekce této jediné společné boží identity. 

Probuzení své vnitřní boží zdrojové jisky či signatury. Tato vnitřní boží/zdrojová jiskra je v energetické anatomii každé manifestované bytosti obsažena na kristovské úrovni D12 a je známá jako tzv. vnitřní kristus. Vědomě se spojí tak nejen se svojí duchovní rodinou, ale i cílově se zdrojem. Prostřednictvím tohoto zpětného se zdrojem sjednocovacího vzestupu takováto bytost postupně znovu nabývá svých limitovaných tvůrčích schopností svobodné vůle až na plnohodnotnou úroveň, která umožní takovéto bytosti udělat mistrovskou zkušenost známou jako chvíle osvícení či sjednocení se zdrojem. 

Tato zkušenost pro tuto bytost znamená, že se dostala na trvalou a nesmrtelnou životní dráhu přirozeného a nekonečného cyklu lásky a vědomého spolutvůrčího působení uvnitř rozpoznané boží jednoty a to bez ztráty individuální paměti a své osobní identity vedoucí až k cílovému plnému splynutí s božskou jednotkoku. 

Vědomí a respektování toho, že zdroj sídlí v každém manifestovaném atomu a molekule, by se mělo stát našim trvalým stavem mysli, terapií vedoucí ven ze zapomnění své vlastní božské podstaty. Tj. celá podstata etiky našeho vztahu k našemu okolí a podstata porozumění zákonu jednoty. 

paypal

666

666

krejčí

Krejčí kniha

爱情咒语

sac

sac

sac

kathara healing

uir 666 vip

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login