Alfa Centauri

Alfa Centauri (α Centauri, zkráceně α Cen) je trojhvězda a svou vzdáleností 4,37 světelného roku (1,34 parseku) - což je více než 40 biliónů km - kosmické lodi by to trvalo celá tisíciletí, sondě 2 desetiletí! Je to nejbližší hvězdný systém od sluneční soustavy. Sestává ze tří složek: společné dvojice Alfa Centauri A (též Rigil Kentaurus) a Alfa Centauri B (též Toliman) a malého a vizuálně slabého červeného trpaslíka Alfa Centauri C (též Proxima Centauri), který může být gravitačně spojen se složkami A a B. Lidskému oku se dvě hlavní hvězdy zdají jako jeden bod se zdánlivou magnitudou −0,27, takže tvoří nejjasnější hvězdu v souhvězdí Kentaura a po Siriu a Canopu třetí nejjasnější hvězdu noční oblohy.

Zatímco Alfa Centauri A (α Cen A) má 110 % hmotnosti Slunce a 151,9 % jeho svítivosti, Alfa Centauri B (α Cen B) je menší a chladnější a má 90,7 % hmotnosti Slunce a 44,5 % jeho svítivosti. Jejich oběžná doba kolem společného těžiště trvá 79,91 roku a jejich vzájemná vzdálenost osciluje mezi vzdáleností Slunce a Pluta a vzdáleností Slunce a Saturnu.

Proxima Centauri (α Cen C) se nachází ve vzdálenosti 4,24 světelného roku (1,29 parseku) od Slunce, což z ní činí Slunci nejbližší hvězdu, ačkoliv není pouhým okem viditelná. Vzdálenost mezi Proximou a dvojhvězdou Alfa Centauri AB je 0,2 světelného roku (cca 0,06 parseku nebo 15 000 astronomických jednotek) U Proximy byla roku 2016 v obyvatelné zóně objevena exoplaneta, svou velikostí podobná Zemi, která byla označena Proxima Centauri b.

alfa centauri

alfa centauri 2

 alfa centauri3

 alfa centauri4

Jenom pro zajímavost, Mars je od nás daleko pouhých 70 miliónů kilometrů. 

Hvězda je objekt, který drtivou většinu svého aktivního života generuje světlo a žár prostřednictvím jaderné reakce - především tavením atomů vodíku. Při fúzi těchto atomů vzniká těžší helium, hmotnost hvězdy klesá, protože je přeměňována v energii. Fúze začne probíhat v jádru ve chvíli, kdy zde zavládne optimální teplota potřebná k této reakci. Nitro našeho Slunce je rozpáleno na zhruba 15 000 000C a vykazuje hustotu 15 krát větší, než je materiální hustota olova. Naše rodná galaxie Mléčná dráha produkuje přibližně jednu novou hvězdu za jeden rok, ale třeba u nedávno objeveného galaktického komplexu Phoenix je to až 750 hvězdných novorozenců za jediný lidský rok. 

 

paypal

666

666

krejčí

Krejčí kniha

爱情咒语

sac

sac

sac

kathara healing

uir 666 vip

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login