Co se stane s lidským tělem ve vesmíru?

Některé filmy ukazují katastrofické scénáře, kdy se člověk ocitne bez skafandru (nebo v poškozeném skafandru) v pustém vesmíru. Co se ale skutečně s lidským tělem v kosmu stane a jak dlouho to člověk vydrží? 

Největším problémem je nedostatek kyslíku spojený s velice nízkým tlakem. V kosmu je téměř nulový tlak. Z důvodu dekomprese dochází k rychlému odpaření vody z dutiny ústní, vyschnutí sliznic a povrchu očí. Ještě větším problémem než povrchová voda je při rychlé změně tlaku tělesný plyn. Vzduch totiž rozpíná. Největší chybou astronauta bez skafandru je proto zadržení dechu. Roztažení vzduch držený v plicích totiž způsobí jejich protržení. Následkem je rychlá smrt. 

Co se týče plynu, je nejnebezpečnější vzduch v plicích. V ostatních orgánech tolik škody nenadělá. Při dekompresi může dojít ke zvětšení objemu střev, což způsobí zhoršené dýchání nebo omezení srdeční činnosti. Podobně jeako možné protržení ušního bubínku. Tyto potíže ale nejsou život ohrožující. 

Kromě dekomprese vzduchu v plicích je největším problémem nedostatek kyslíku. Kvůli rychlé změně tlaku člověk nemůže zadržovat dech, nejlepší je proto pomalu vydechovat. Vzduch tak ale člověku dojde velice brzy. Podle expertů má kosmonaut, který se ocitne ve vesmíru bez skafandru, asi 10 vteřin na to, aby se zorientoval a pokusil se o záchranu. Po 10 až 15 vteřinách totiž člověk z důvodu nedostatku vzduchu ztratí vědomí, brzy mu přestane bít srdce a nastává smrt. 

Problém pro kosmonauta může být i teplota a to jak příliš nízká, tak příliš vysoká. Teplota vesmíru je asi 3 kelviny, což se rovná přibližně - 270 stupňů. Jelikož je ale v kosmu vakuum, které je velice dobrým izolačním materiálem, tělo chladne velice pomalu. Nejdříve teplotu pocítí vlhké sliznice, např. dýchací cesty. Jestliže by astronaut ztroskotal v místě, kde na něj přímo dopadají sluneční paprsky, bude se naopak prát s vysokou teplotou. Kdyby byl schopný vydržet bez kyslíku několik minut, pravděpodobně by pobyt ve vesmíru odnesl popáleninami. Záření ale není nebezpečné jen kvůli vysoké teplotě. Ze Slunce také proudí ultrafialové paprsky. Celý vesmír je navíc protkaný kosmickou radiací. 

paypal

666

666

krejčí

Krejčí kniha

爱情咒语

sac

sac

sac

kathara healing

uir 666 vip

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login